Vancomycin Kabi (Vancomycinum – proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji) | Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

Vancomycin Kabi [Vancomycinum] (proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Vancomycini hydrochloridum. Producentem tego produktu jest Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Vancomycini hydrochloridum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 1000 mg
Forma produktu: proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

Producent: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 18691
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: DCP
ATC: J01XA01

Powered by bazalekow.eu