Venbig (Immunoglobulinum humanum hepatitidis B ad usum intravenosum – proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji) | Kedrion S.p.A.

Venbig to lek ludzki – a jego forma to proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji. Jego skład to: Immunoglobulin human, Immunoglobulinum, Antibody anti Hbs. Producent to Kedrion S.p.A.. Uzyskane zezwolenie jest ważne do: Bezterminowy.

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Immunoglobulin human, Immunoglobulinum, Antibody anti Hbs
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 50 j.m./ml
Forma produktu: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji

Producent: Kedrion S.p.A.
Numer zezwolenia: 16219
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: MRP
ATC: J06BB04

Informacje o składnikach leku

immunoglobulin human - Przeciwciało, antyciało (określenie bliskoznaczne: immunoglobulina) – rodzaj białka wydzielanego przez komórki plazmatyczne (czyli pobudzone limfocyty B) w przebiegu odpowiedzi odpornościowej typu humoralnego. Charakteryzuje się ono zdolnością do swoistego rozpoznawania antygenów. Jako część układu odpornościowego u człowieka i innych kręgowców przeciwciała odgrywają zasadniczą rolę w obronie organizmu przed bakteriami, wirusami i pasożytami zewnątrzkomórkowymi oraz, w znacznie mniejszym stopniu, grzybami oraz pasożytami i bakteriami wewnątrzkomórkowymi. Głównym zadaniem przeciwciał jest wiązanie antygenu, co umożliwia z kolei zachodzenie innych procesów: opsonizacji, w wyniku której patogen zostaje zneutralizowany i może być usunięty na drodze fagocytozy aktywowania dopełniacza, co skutkuje zniszczeniem niektórych typów patogenów oraz pobudzeniem odpowiedzi odpornościowej cytotoksyczności komórkowej zależnej od przeciwciał neutralizowania toksyn neutralizowania wirusów oddziaływania bakteriostatycznego blokowania adhezyn bakteryjnych.Produkcja przeciwciał jest główną funkcją humoralnego układu odpornościowego.

immunoglobulinum - Immunoglobulina anty–Rh0 (D) (łac. immunoglobulinum humanum anti–D) – surowica zawierająca głównie Immunoglobuliny G przeciwko antygenowi Rh(D) ludzkich erytrocytów, produkowana z osocza krwi ludzkiej, stosowana w zapobieganiu immunizacji antygenem Rh prowadzącym do wystąpienia konfliktu serologicznego.

antibody anti hbs - Poniższa lista zawiera pogrupowane alfabetycznie skrótowce i skróty używane w medycynie i naukach pokrewnych. A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu