Venolyte (Preparat złożony – roztwór do infuzji) | Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

Lek Venolyte – substancja aktywna: Preparat złożony (roztwór do infuzji). Zawiera w składzie: Natrii acetas trihydratas, Natrii chloridum, Kalii chloridum, Magnesii chloridum hexahydricum. Wyprodukowała go firma: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Natrii acetas trihydratas, Natrii chloridum, Kalii chloridum, Magnesii chloridum hexahydricum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: -
Forma produktu: roztwór do infuzji

Producent: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 17142
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: DCP
ATC: B05BB01

Informacje o składnikach leku

natrii chloridum - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

kalii chloridum - Chlorek potasu (łac. Kalii chloridum) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy chlorków, sól potasowa kwasu solnego.

magnesii chloridum hexahydricum - Chlorek magnezu (łac. Magnesii chloridum) – związek nieorganiczny, sól o wzorze MgCl2.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu