Verrumal (Acidum salicylicum + Fluorouracilum – roztwór na skórę) | Delfarma Sp. z o.o.

Lek o nazwie Verrumal (Acidum salicylicum + Fluorouracilum / roztwór na skórę). W skład tego produktu wchodzą: Acidum salicylicum, Fluorouracilum. Producentem tego produktu jest Delfarma Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2020-03-29 (procedura rejestracji: IR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Acidum salicylicum, Fluorouracilum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: (100 mg + 5 mg)/g
Forma produktu: roztwór na skórę

Producent: Delfarma Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 144/15
Ważność zezwolenia: 2020-03-29
Procedura rejestracji: IR
ATC:

Informacje o składnikach leku

acidum salicylicum - Kwas salicylowy (łac. acidum salicylicum) – organiczny związek chemiczny z grupy aromatycznych hydroksykwasów karboksylowych. Zawiera jedną grupę hydroksylową i jedną grupę karboksylową przyłączone do pierścienia benzenowego w układzie orto.

fluorouracilum - Fluorouracyl, 5-FU (łac. Fluorouracilum) – organiczny związek chemiczny z grupy zasad pirymidynowych; fluorowa pochodna uracylu. Jest cytostatykiem należącym do antymetabolitów pirymidyn i jest stosowany jako przeciwnowotworowy lek fazowo-specyficzny (faza S).

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu