Veto-Mag (Magnesium sulfuricum – roztwór do wstrzykiwań) | Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.

Lek Veto-Mag – substancja aktywna: Magnesium sulfuricum (roztwór do wstrzykiwań). Zawiera w składzie: Magnesii sulfas. Wyprodukowała go firma: Vetoquinol Biowet Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Magnesii sulfas
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 20 g/100 ml
Forma produktu: roztwór do wstrzykiwań

Producent: Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 0192
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: QA01bC

Informacje o składnikach leku

magnesii sulfas - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu