Vihuma (Simoctocogum alfa. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki. – proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań) | Octapharma AB

Vihuma to lek ludzki – a jego forma to proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. Jego skład to: []. Producent to Octapharma AB. Uzyskane zezwolenie jest ważne do: .

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: []
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 4000 j.m.
Forma produktu: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Producent: Octapharma AB
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: B02BD02

Powered by bazalekow.eu