ViraferonPeg (Peginterferonum alfa – 2b – proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztwou do wstrzykiwań) | Merck Sharp & Dohme B.V.

Lek ViraferonPeg – substancja aktywna: Peginterferonum alfa – 2b (proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztwou do wstrzykiwań). Zawiera w składzie: Peginterferonum alfa-2b. Wyprodukowała go firma: Merck Sharp & Dohme B.V., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Peginterferonum alfa-2b
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 80 mcg/0,5 ml
Forma produktu: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztwou do wstrzykiwań

Producent: Merck Sharp & Dohme B.V.
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: L03AB10

Informacje o składnikach leku

peginterferonum alfa-2b - Peginterferon α-2b (łac. peginterferonum α-2b) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny zbudowany z interferonu α-2b sprzężonego z glikolem monometoksypolietylenowym. Jest stosowany w leczeniu wirusowego zapalenie wątroby wywołanego przez wirus HCV.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu