Vitalipid N Adult (Produkt złożony – koncentrat do sporządzania emulsji do infuzji) | InPharm Sp. z o.o.

Lek o nazwie Vitalipid N Adult (Produkt złożony / koncentrat do sporządzania emulsji do infuzji). W skład tego produktu wchodzą: []. Producentem tego produktu jest InPharm Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2021-06-08 (procedura rejestracji: IR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Produkt złożony
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: -
Forma produktu: koncentrat do sporządzania emulsji do infuzji

Producent: InPharm Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 292/19
Ważność zezwolenia: 2024-08-05
Procedura rejestracji: IR
ATC: B05XC

Informacje o składnikach leku

produkt złożony - Reakcja chemiczna – każdy proces, w wyniku którego pierwotna substancja zwana substratem przemienia się w inną substancję zwaną produktem. Aby cząsteczka substratu zamieniła się w cząsteczkę produktu, konieczne jest rozerwanie przynajmniej jednego z obecnych w niej wiązań chemicznych pomiędzy atomami, bądź też utworzenie się przynajmniej jednego nowego wiązania. Reakcje chemiczne przebiegają z reguły z wydzieleniem lub pochłonięciem energii cieplnej, promienistej - promieniowania elektromagnetycznego (np. światła, podczerwieni), ewentualnie promieniowania (alfa lub beta) lub elektrycznej. Elementem reakcji chemicznej może być katalizator, który przyspiesza jej zachodzenie.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu