Voluven (Hydroxyethylamylum + Natrii chloridum – roztwór do infuzji) | Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Voluven to lek ludzki – a jego forma to roztwór do infuzji. Jego skład to: Hydroxyethylamylum, Natrii chloridum. Producent to Fresenius Kabi Deutschland GmbH. Uzyskane zezwolenie jest ważne do: Bezterminowy.

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Hydroxyethylamylum, Natrii chloridum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: (60 mg + 9 mg)/ml
Forma produktu: roztwór do infuzji

Producent: Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Numer zezwolenia: 09370
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: B05AA07

Informacje o składnikach leku

natrii chloridum - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu