Voriconazol Polpharma (Voriconazolum – proszek do sporządzania roztworu do infuzji) | Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Lek (ludzki) o nazwie Voriconazol Polpharma – substancja aktywna: Voriconazolum (proszek do sporządzania roztworu do infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Voriconazolum. Producentem tego produktu jest Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Voriconazolum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 200 mg
Forma produktu: proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Producent: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
Numer zezwolenia: 22053
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: DCP
ATC: J02AC03

Powered by bazalekow.eu