Xyrem (Natrii hydroxybutyras – roztwór doustny) | UCB Pharma S.A.

Xyrem [Natrii hydroxybutyras] (roztwór doustny). W skład tego produktu wchodzą: sodium hydroxybuteras. Producentem tego produktu jest UCB Pharma S.A., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: sodium hydroxybuteras
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 500 mg/ml
Forma produktu: roztwór doustny

Producent: UCB Pharma S.A.
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: N07XX04

Powered by bazalekow.eu