Yervoy (Ipilimumabum – koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji) | Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Lek o nazwie Yervoy (Ipilimumabum / koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Ipilimumabum. Producentem tego produktu jest Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Ipilimumabum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 5 mg/ml
Forma produktu: koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Producent: BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: L01XC11

Powered by bazalekow.eu