Zarzio (Filgrastimum – roztwór do wstrzykiwań lub infuzji) | Sandoz GmbH

Lek Zarzio – substancja aktywna: Filgrastimum (roztwór do wstrzykiwań lub infuzji). Zawiera w składzie: Filgrastimum. Wyprodukowała go firma: Sandoz GmbH, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Filgrastimum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 48 mln. j. (96 mln. j/ml)
Forma produktu: roztwór do wstrzykiwań lub infuzji

Producent: Sandoz GmbH
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: L03AA02

Informacje o składnikach leku

filgrastimum - Filgrastym (łac. Filgrastimum) – organiczny związek chemiczny z grupy glikoprotein, analog ludzkiego czynnika stymulującego tworzenie kolonii granulocytów wytwarzany przez zrekombinowane bakterie. Reguluje produkcję i uwalnianie obojętnochłonnych granulocytów ze szpiku kostnego. Stosowana jako lek w chorobach nowotworowych, neutropenii i chronicznym niedoborze granulocytów.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu