Zeffix (Lamivudinum – tabletki powlekane) | GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Lek (ludzki) o nazwie Zeffix – substancja aktywna: Lamivudinum (tabletki powlekane). W skład tego produktu wchodzą: Lamivudinum. Producentem tego produktu jest GlaxoSmithKline (Ireland) Limited, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Lamivudinum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 100 mg
Forma produktu: tabletki powlekane

Producent: GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: J05AF05

Informacje o składnikach leku

lamivudinum - Lamiwudyna, 3TC (łac. lamivudinum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny z grupy analogów nukleozydów. Jej struktura jest zbliżona do L-2′-deoksycytozyny (enancjomeru naturalnej D-2′-deoksycyozyny), jednak brak jej grupy 3′-hydroksylowej, a w pozycji 3′ zamiast atomu węgla znajduje się atom siarki. Jest stosowana jako prolek w leczeniu zakażeń ludzkim wirusem niedoboru odporności oraz przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu B.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu