Zorabel (Toltrazurilum – zawiesina doustna) | Vetpharma Animal Health, S.L.

Zorabel [Toltrazurilum] (zawiesina doustna). W skład tego produktu wchodzą: Toltrazurilum. Producentem tego produktu jest Vetpharma Animal Health, S.L., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Toltrazurilum
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 50 mg/ml
Forma produktu: zawiesina doustna

Producent: Vetpharma Animal Health, S.L.
Numer zezwolenia: 2380
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: DCP
ATC: QP 51AJ01

Powered by bazalekow.eu