Zulvac 8 Bovis (Szczepionka przeciwko chorobie niebieskiego języka, inaktywowana – zawiesina do wstrzykiwań) | Zoetis Belgium S.A.

Zulvac 8 Bovis [Szczepionka przeciwko chorobie niebieskiego języka, inaktywowana] (zawiesina do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Inaktywowany wirus choroby niebieskiego języka, serotyp 8. Producentem tego produktu jest Zoetis Belgium S.A., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Inaktywowany wirus choroby niebieskiego języka, serotyp 8
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: -
Forma produktu: zawiesina do wstrzykiwań

Producent: Zoetis Belgium S.A.
Numer zezwolenia: EU/2/09/105
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: QI02AA08

Informacje o składnikach leku

serotyp 8 - Salmonelloza, salmoneloza (łac. salmonellosis) – jest to grupa chorób zakaźnych spowodowanych przez Gram-ujemne pałeczki Salmonella inne niż serotypy Salmonella typhi i Salmonella paratyphi odpowiedzialne z kolei za dur brzuszny. Salmonellozę wywołują głównie serotypy Salmonella enterica – Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium. Głównym źródłem infekcji jest żywność skażona odchodami zakażonych zwierząt, przede wszystkim są to jaja i mięso drobiowe. Zakażenia mogą przebiegać pod różnymi postaciami klinicznymi o różnym stopniu ciężkości, zwykle mają charakter samoograniczający i najczęściej przebiegają jako nieżyt żołądkowo-jelitowy. Rozpoznanie salmonellozy jest oparte o wyizolowanie bakterii z kału lub innego materiału biologicznego. Posiewy kału, ze względu na okresowość wydalania tych bakterii, muszą być co najmniej trzykrotnie powtórzone. Postać żołądkowo-jelitowa nie wymaga podaży antybiotyków, które sprzyjają występowaniu bezobjawowego nosicielstwa. W postaciach narządowych i uogólnionych stosuje się fluorochinolony lub cefalosporyny III generacji. Czasem konieczne jest postępowanie chirurgiczne. Nazwa pochodzi od nazwiska odkrywcy, amerykańskiego mikrobiologa Daniela Salmona.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu