Activyl 150 mg roztwór do nakrapiania dla małych psów (Indoxacarbum – roztwór do nakrapiania) | Intervet International B.V.

Activyl 150 mg roztwór do nakrapiania dla małych psów to lek weterynaryjny – a jego forma to roztwór do nakrapiania. Jego skład to: Indoxacarbum. Producent to Intervet International B.V.. Uzyskane zezwolenie jest ważne do: Bezterminowy.

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Indoxacarbum
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 195 mg/ml
Forma produktu: roztwór do nakrapiania

Producent: Intervet International B.V.
Numer zezwolenia: EU/2/10/118
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: CEN
ATC: QP53AX27

Powered by bazalekow.eu