Amoxicillin-1A Pharma (Amoxicillinum – proszek do sporządzania zawiesiny doustnej) | 1A Pharma GmbH

Lek (ludzki) o nazwie Amoxicillin-1A Pharma – substancja aktywna: Amoxicillinum (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej). W skład tego produktu wchodzą: Amoxicillinum. Producentem tego produktu jest 1A Pharma GmbH, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2016-05-18 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Amoxicillinum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 500 mg/5 ml
Forma produktu: proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

Producent: 1A Pharma GmbH
Numer zezwolenia: 16842
Ważność zezwolenia: 2016-05-18
Procedura rejestracji: DCP
ATC: J01CA04

Informacje o składnikach leku

amoxicillinum - Amoksycylina (niepoprawne: amoksycyklina) – organiczny związek chemiczny, półsyntetyczny antybiotyk β-laktamowy o działaniu bakteriobójczym, należący do grupy aminopenicylin, wrażliwy na działanie β-laktamazy.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu