BiResp Spiromax (Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus – proszek do inhalacji) | Teva Pharma B.V.

Lek o nazwie BiResp Spiromax (Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus / proszek do inhalacji). W skład tego produktu wchodzą: Budesonidum, Formoteroli fumaras dihydricus. Producentem tego produktu jest Teva Pharma B.V., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Budesonidum, Formoteroli fumaras dihydricus
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 320 mcg + 9 mcg
Forma produktu: proszek do inhalacji

Producent: Teva Pharma B.V.
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: R03AK07

Informacje o składnikach leku

budesonidum - Budezonid (łac. Budesonidum) – syntetyczny kortykosteryd o bardzo silnym miejscowym działaniu przeciwalergicznym i przeciwzapalnym. Jest mieszaniną dwóch diastereoizomerów: 22R i 22S. Budezonid 22R charakteryzuje się większą lipofilnością, ma 2-krotnie większą objętość dystrybucji i 2-krotnie większy klirens osoczowy. Wykazuje silniejsze działanie przeciwzapalne. Budezonid jest metabolizowany w wątrobie do metabolitów o małej aktywności z udziałem izoenzymu CYP3A4 cytochromu P450.

formoteroli fumaras dihydricus - Formoterol (łac. Formoterolum) – organiczny związek chemiczny, lek rozszerzający oskrzela będący długodziałającym (>12 h) β2-mimetykiem. Podawany drogą wziewną zapobiega skurczowi oskrzeli. Stosowany w terapii astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc dwa razy na dobę. W Polsce występuje pod nazwami handlowymi: Atimos, Diffumax Easyhaler, Foradil, Forastmin, Oxis Turbuhaler, Oxodil, Zafiron jako preparat prosty oraz jako preparat złożony – Symbicort Turbuhaler z budezonidem, oraz Fostex z beklometazonem.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu