Ampicillin + Sulbactam Mylan (Ampicillinum + Sulbactamum – proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji) | Mylan S.A.S.

Ampicillin + Sulbactam Mylan [Ampicillinum + Sulbactamum] (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Ampicillinum, Sulbactamum. Producentem tego produktu jest Mylan S.A.S., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2016-07-29 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Ampicillinum, Sulbactamum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 2 g + 1 g
Forma produktu: proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

Producent: Mylan S.A.S.
Numer zezwolenia: 22701
Ważność zezwolenia: 2016-07-29
Procedura rejestracji: DCP
ATC: J01CR01

Informacje o składnikach leku

sulbactamum - Sulbaktam – organiczny związek chemiczny, związek syntetyczny, sulfon pochodny kwasu penicylanowego, mający strukturę antybiotyku β-laktamowego. Należy do inhibitorów β-laktamaz, które mogą być podawane razem z antybiotykami β-laktamowymi, w celu uchronienia ich przed zniszczeniem przez bakteryjne β-laktamazy. Obecnie stosuje się połączenia sulbaktamu z ampicyliną (sultamicylina, Unasyn) i z cefoperazonem (Sulperazon).

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu