Arzerra (Ofatumumabum – koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji) | Novartis Europharm Limited

Lek (ludzki) o nazwie Arzerra – substancja aktywna: Ofatumumabum (koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Ofatumumabum. Producentem tego produktu jest Novartis Europharm Limited, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2019-02-25 (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Ofatumumabum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 20 mg/ml
Forma produktu: koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Producent: Novartis Europharm Limited
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia: 2019-02-25
Procedura rejestracji: CEN
ATC: L01XC10

Powered by bazalekow.eu