Augmentin SR (Amoxicillinum + Acidum clavulanicum – tabletki o przedłużonym uwalnianiu) | InPharm Sp. z o.o.

Lek Augmentin SR – substancja aktywna: Amoxicillinum + Acidum clavulanicum (tabletki o przedłużonym uwalnianiu). Zawiera w składzie: Amoxicillinum, Acidum clavulanicum. Wyprodukowała go firma: InPharm Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2020-03-08 (procedura rejestracji: IR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Amoxicillinum, Acidum clavulanicum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 1000 mg + 62,5 mg
Forma produktu: tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Producent: InPharm Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 106/15
Ważność zezwolenia: 2020-03-08
Procedura rejestracji: IR
ATC: J01CR02

Informacje o składnikach leku

amoxicillinum - Amoksycylina (niepoprawne: amoksycyklina) – organiczny związek chemiczny, półsyntetyczny antybiotyk β-laktamowy o działaniu bakteriobójczym, należący do grupy aminopenicylin, wrażliwy na działanie β-laktamazy.

acidum clavulanicum - Kwas klawulanowy – organiczny związek chemiczny pochodzenia naturalnego o strukturze oksapenamowej, a więc zawierający pierścień β-laktamowy, tak samo jak antybiotyki β-laktamowe (oparte na strukturze penamu). Należy do inhibitorów β-laktamaz, które mogą być podawane razem z antybiotykami β-laktamowymi, w celu uchronienia ich przed zniszczeniem przez bakteryjne β-laktamazy. Obecnie stosuje się połączenia kwasu klawulanowego z amoksycyliną (Amoksiklav, Augmentin) i z tikarcyliną (Timentin).

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu