Benepali (Etanerceptum – roztwór do wstrzykiwań) | Samsung Bioepis NL B.V.

Benepali [Etanerceptum] (roztwór do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Etanerceptum. Producentem tego produktu jest Samsung Bioepis NL B.V., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Etanerceptum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 25 mg
Forma produktu: roztwór do wstrzykiwań

Producent: Samsung Bioepis NL B.V.
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: L04AB01

Powered by bazalekow.eu