Berodual (Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum – roztwór do nebulizacji) | Boehringer Ingelheim International GmbH

Berodual to lek ludzki – a jego forma to roztwór do nebulizacji. Jego skład to: Fenoteroli hydrobromidum, Ipratropii bromidum. Producent to Boehringer Ingelheim International GmbH. Uzyskane zezwolenie jest ważne do: Bezterminowy.

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Fenoteroli hydrobromidum, Ipratropii bromidum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: (0,5 mg + 0,25 mg)/ml
Forma produktu: roztwór do nebulizacji

Producent: Boehringer Ingelheim International GmbH
Numer zezwolenia: 01019
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: R03AK03

Informacje o składnikach leku

fenoteroli hydrobromidum - Fenoterol (łac. Fenoterolum) – organiczny związek chemiczny, lek rozszerzający oskrzela stosowany w leczeniu i zapobieganiu obturacji oskrzeli. Fenoterol jest wybiórczym agonistą receptorów adrenergicznych β2, wykazuje małe powinowactwo do receptorów β1. Jego efekt biologiczny polega na rozszerzeniu oskrzeli oraz zahamowaniu napięcia i czynności skurczowej macicy. Podany drogą wziewną zaczyna działać po kilku minutach, efekt rozszerzający oskrzela utrzymuje się do 3-5 godzin.

ipratropii bromidum - Bromek ipratropiowy, bromek ipratropium – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny o strukturze bromku czwartorzędowej soli amoniowej, pochodna atropiny. Jest antagonistą receptorów muskarynowych. Stosuje się go jako lek o działaniu cholinolitycznym (parasympatykolitycznym), zależnym od miejsca podania: najczęściej miejscowo do oskrzeli, aby zapobiec ich skurczowi lub je rozszerzyć. Nie hamuje aktywności nabłonka migawkowego w drogach oddechowych.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu