Pabal (Carbetocinum – roztwór do wstrzykiwań) | Ferring GmbH

Lek (ludzki) o nazwie Pabal – substancja aktywna: Carbetocinum (roztwór do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Carbetocinum. Producentem tego produktu jest Ferring GmbH, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: MRP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Carbetocinum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 100 mcg/ml
Forma produktu: roztwór do wstrzykiwań

Producent: Ferring GmbH
Numer zezwolenia: 12292
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: MRP
ATC: H01BB03

Informacje o składnikach leku

carbetocinum - Karbetocyna – organiczny związek chemiczny, syntetyczny analog oksytocyny, makrocykliczny oligopeptyd złożony z 8 aminokwasów oraz mostka opartego o kwas masłowy, który łączy grupę tiolową cysteiny z grupą aminową metylowej pochodnej tyrozyny. Antagonista receptora wazopresyny działający na receptory oksytocyny (OT), w porównaniu z którą wykazuje dłuższe działanie.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu