Budezonid LEK-AM (Budesonidum – proszek do inhalacji w kapsułkach twardych) | Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

Lek (ludzki) o nazwie Budezonid LEK-AM – substancja aktywna: Budesonidum (proszek do inhalacji w kapsułkach twardych). W skład tego produktu wchodzą: Budesonidum. Producentem tego produktu jest Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2020-01-01 (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Budesonidum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 200 mcg/dawkę inh.
Forma produktu: proszek do inhalacji w kapsułkach twardych

Producent: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 22247
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: R03BA02

Informacje o składnikach leku

budesonidum - Budezonid (łac. Budesonidum) – syntetyczny kortykosteryd o bardzo silnym miejscowym działaniu przeciwalergicznym i przeciwzapalnym. Jest mieszaniną dwóch diastereoizomerów: 22R i 22S. Budezonid 22R charakteryzuje się większą lipofilnością, ma 2-krotnie większą objętość dystrybucji i 2-krotnie większy klirens osoczowy. Wykazuje silniejsze działanie przeciwzapalne. Budezonid jest metabolizowany w wątrobie do metabolitów o małej aktywności z udziałem izoenzymu CYP3A4 cytochromu P450.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu