ChondroCelect (Oznakowane, zdolne do życia autologiczne komórki chrząstki namnożone ex vivo zawierające specyficzne białka markerowe – zawiesina do implantacji) | TiGenix NV

ChondroCelect [Oznakowane, zdolne do życia autologiczne komórki chrząstki namnożone ex vivo zawierające specyficzne białka markerowe] (zawiesina do implantacji). W skład tego produktu wchodzą: Characterised viable autologous cartilage cells expanded ex vivo expressing specific marker proteins. Producentem tego produktu jest TiGenix NV, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2016-06-29 (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Characterised viable autologous cartilage cells expanded ex vivo expressing specific marker proteins
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 10 000 komórek/mcl
Forma produktu: zawiesina do implantacji

Producent: TiGenix NV
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia: 2016-06-29
Procedura rejestracji: CEN
ATC: M09AX02

Powered by bazalekow.eu