Concor Cor 2,5 (Bisoprololi fumaras – tabletki powlekane) | Pretium Farm Sp. z o.o.

Lek (ludzki) o nazwie Concor Cor 2,5 – substancja aktywna: Bisoprololi fumaras (tabletki powlekane). W skład tego produktu wchodzą: Bisoprololi fumaras. Producentem tego produktu jest Pretium Farm Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2022-03-08 (procedura rejestracji: IR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Bisoprololi fumaras
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 2,5 mg
Forma produktu: tabletki powlekane

Producent: Pretium Farm Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 81/17
Ważność zezwolenia: 2022-03-08
Procedura rejestracji: IR
ATC: C07AB07

Informacje o składnikach leku

bisoprololi fumaras - Bisoprolol (łac. Bisoprololum) − kardioselektywny lek należący do grupy leków beta-adrenolitycznych, który jest pozbawiony wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej (ISA) i właściwości stabilizujących błonę komórkową. Wywiera działanie chronotropowo i inotropowo ujemne, z wydłużeniem czasu przewodzenia w węźle przedsionkowo-komorowym, przez zmniejszenie pojemności minutowej zmniejsza podwyższone ciśnienie tętnicze krwi.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu