Contacera 15 mg/ml zawiesina doustna dla koni (Meloxicamum – zawiesina doustna) | Zoetis Belgium S.A.

Contacera 15 mg/ml zawiesina doustna dla koni to lek weterynaryjny – a jego forma to zawiesina doustna. Jego skład to: Meloxicamum. Producent to Zoetis Belgium S.A.. Uzyskane zezwolenie jest ważne do: .

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Meloxicamum
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 15 mg/ml
Forma produktu: zawiesina doustna

Producent: Zoetis Belgium S.A.
Numer zezwolenia: EU/2/12/144
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: QM01AC06

Powered by bazalekow.eu