Curosurf (Poractantum alfa – zawiesina do stosowania dotchawiczego i dooskrzelowego) | Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Curosurf [Poractantum alfa] (zawiesina do stosowania dotchawiczego i dooskrzelowego). W skład tego produktu wchodzą: Poractantum alfa. Producentem tego produktu jest Chiesi Farmaceutici S.p.A., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Poractantum alfa
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 80 mg, co odpowiada około 74 mg całej zawartości fosfolipidów i 0,9 mg niskocząsteczkowych hydrofobowych protein.
Forma produktu: zawiesina do stosowania dotchawiczego i dooskrzelowego

Producent: Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Numer zezwolenia: 07647, 07648
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: R07AA02

Powered by bazalekow.eu