Cytosar (Cytarabinum – proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań) | Pfizer Europe MA EEIG

Lek (ludzki) o nazwie Cytosar – substancja aktywna: Cytarabinum (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Cytarabinum. Producentem tego produktu jest Pfizer Europe MA EEIG, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Cytarabinum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 1 g
Forma produktu: proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Producent: Pfizer Europe MA EEIG
Numer zezwolenia: 03146
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: L01BC01

Informacje o składnikach leku

cytarabinum - Arabinozyd cytozyny (cytarabina, ARA-C) – organiczny związek chemiczny, modyfikowany nukleozyd, antymetabolit cytozyny, w którym ryboza została zastąpiona arabinozą. Inhibitor replikacji DNA łączący się z matrycą DNA u eukariota, uniemożliwiając jej rozkręcenie i rozplecenie. Wykorzystywany w hematologii jako lek przeciwnowotworowy w leczeniu białaczek, ziarnicy złośliwej i chłoniaków nieziarniczych. Jest zaliczona do cytostatyków o dużym ryzyku wywołania wymiotów.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu