Demezon (Dexamethasoni natrii phosphas – krople do oczu, roztwór) | Sun-Farm Sp. z o.o.

Demezon to lek ludzki – a jego forma to krople do oczu, roztwór. Jego skład to: Dexamethasoni natrii phosphas. Producent to Sun-Farm Sp. z o.o.. Uzyskane zezwolenie jest ważne do: 2021-04-21.

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Dexamethasoni natrii phosphas
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 1,315 mg/ml
Forma produktu: krople do oczu, roztwór

Producent: Sun-Farm Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 23142
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: DCP
ATC: S01BA01

Informacje o składnikach leku

dexamethasoni natrii phosphas - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu