Dionelle (Ethinylestradiolum + Dienogestum – tabletki) | InPharm Sp. z o.o.

Dionelle to lek ludzki – a jego forma to tabletki. Jego skład to: Ethinylestradiolum, Dienogestum. Producent to InPharm Sp. z o.o.. Uzyskane zezwolenie jest ważne do: 2021-05-12.

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Ethinylestradiolum, Dienogestum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 0,03 mg + 2 mg
Forma produktu: tabletki

Producent: InPharm Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 268/16
Ważność zezwolenia: 2021-05-12
Procedura rejestracji: IR
ATC: G03AA16

Informacje o składnikach leku

ethinylestradiolum - Etynyloestradiol (łac. Ethinylestradiolum) – syntetyczny estrogen, składnik większości współczesnych dwuskładnikowych środków antykoncepcyjnych. Zastępuje fizjologiczne estrogeny, których powstawanie jest zahamowane w czasie stosowania leków tego typu. Etynyloestradiol jest pochodną naturalnego estradiolu, która nie ulega strawieniu w przewodzie pokarmowym po podaniu doustnym.

dienogestum - Dienogest (łac. Dienogestum) – organiczny związek chemiczny z grupy syntetycznych pochodnych progesteronu. Stosowany jako lek łączący farmakologiczne właściwości pochodnych 19-norprogestagenów i progesteronu, dzięki czemu charakteryzuje się wysoką bioaktywnością przy doustnym stosowaniu i krótkim okresem półtrwania. Powinowactwo dienogestu do receptora progesteronowego ludzkiej macicy stanowi ok. 10% powinowactwa progesteronu. Mimo tego, in vivo wykazuje on silne działanie progestegenne w stosunku do endometrium, nie ma natomiast właściwości estrogennych ani androgennych. Wywiera wprawdzie działanie antyandrogenne, jednak nie posiada aktywności glikokortyko− i mineralokortykosterodów, dzięki czemu nie zwiększa ryzyka choroby zakrzepowo-zatorowej.W randomizowanych, wieloośrodkowych badaniach Strowitzkiego i wsp. wykazano, że dienogest w dawce 2 mg dziennie jest tak samo skuteczny w redukcji bólu związanego z endometriozą, jak leuprorelina. Dodatkowo dienogest charakteryzował się lepszą tolerancją i rzadziej wywoływał uderzenia gorąca niż leuprorelina, minimalnie zmieniając mineralną gęstość kości i ich metabolizm. Badanie to, w którym randomizowano 252 pacjentki i które trwało 6 miesięcy, sugeruje, że dienogest może być oferowany jako efektywny i dobrze tolerowany lek w endometriozie związanej z bólem.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu