Depo-Medrol z Lidokainą (Methylprednisoloni acetas + Lidocaini hydrochloridum – zawiesina do wstrzykiwań) | Pfizer Europe MA EEIG

Lek Depo-Medrol z Lidokainą – substancja aktywna: Methylprednisoloni acetas + Lidocaini hydrochloridum (zawiesina do wstrzykiwań). Zawiera w składzie: Methylprednisoloni acetas, Lidocaini hydrochloridum. Wyprodukowała go firma: Pfizer Europe MA EEIG, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Methylprednisoloni acetas, Lidocaini hydrochloridum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: (40 mg + 10 mg)/ml
Forma produktu: zawiesina do wstrzykiwań

Producent: Pfizer Europe MA EEIG
Numer zezwolenia: 02363
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: H02AB04

Informacje o składnikach leku

lidocaini hydrochloridum - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu