Dienogest Stragen (Dienogestum – tabletki powlekane) | Stragen Nordic A/S

Dienogest Stragen [Dienogestum] (tabletki powlekane). W skład tego produktu wchodzą: Dienogestum. Producentem tego produktu jest Stragen Nordic A/S, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2024-05-27 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Dienogestum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 2 mg
Forma produktu: tabletki powlekane

Producent: Stragen Nordic A/S
Numer zezwolenia: 25380
Ważność zezwolenia: 2024-05-27
Procedura rejestracji: DCP
ATC: G03DB08

Informacje o składnikach leku

dienogestum - Dienogest (łac. Dienogestum) – organiczny związek chemiczny z grupy syntetycznych pochodnych progesteronu. Stosowany jako lek łączący farmakologiczne właściwości pochodnych 19-norprogestagenów i progesteronu, dzięki czemu charakteryzuje się wysoką bioaktywnością przy doustnym stosowaniu i krótkim okresem półtrwania. Powinowactwo dienogestu do receptora progesteronowego ludzkiej macicy stanowi ok. 10% powinowactwa progesteronu. Mimo tego, in vivo wykazuje on silne działanie progestegenne w stosunku do endometrium, nie ma natomiast właściwości estrogennych ani androgennych. Wywiera wprawdzie działanie antyandrogenne, jednak nie posiada aktywności glikokortyko− i mineralokortykosterodów, dzięki czemu nie zwiększa ryzyka choroby zakrzepowo-zatorowej.W randomizowanych, wieloośrodkowych badaniach Strowitzkiego i wsp. wykazano, że dienogest w dawce 2 mg dziennie jest tak samo skuteczny w redukcji bólu związanego z endometriozą, jak leuprorelina. Dodatkowo dienogest charakteryzował się lepszą tolerancją i rzadziej wywoływał uderzenia gorąca niż leuprorelina, minimalnie zmieniając mineralną gęstość kości i ich metabolizm. Badanie to, w którym randomizowano 252 pacjentki i które trwało 6 miesięcy, sugeruje, że dienogest może być oferowany jako efektywny i dobrze tolerowany lek w endometriozie związanej z bólem.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu