Doxorubicin-Ebewe (Doxorubicini hydrochloridum – koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji) | Ebewe Pharma Ges.m.b.H Nfg. KG

Lek o nazwie Doxorubicin-Ebewe (Doxorubicini hydrochloridum / koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Doxorubicini hydrochloridum. Producentem tego produktu jest Ebewe Pharma Ges.m.b.H Nfg. KG, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Doxorubicini hydrochloridum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 2 mg/ml
Forma produktu: koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Producent: Ebewe Pharma Ges.m.b.H Nfg. KG
Numer zezwolenia: 04290
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: L01DB01

Informacje o składnikach leku

doxorubicini hydrochloridum - Doksorubicyna (łac. Doxorubicinum) – organiczny związek chemiczny; antybiotyk z rzędu antracyklin o działaniu cytostatycznym. Zakres jej działania i skuteczność należą do wysokich. Jej działanie polega na wejściu z helisą DNA w trwały kompleks, co uniemożliwia dalszy podział i doprowadza do śmierci komórki. Jest szeroko stosowanym cytostatykiem.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu