Empliciti (Elotuzumabum – proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji) | Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Lek o nazwie Empliciti (Elotuzumabum / proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Elotuzumabum. Producentem tego produktu jest Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Elotuzumabum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 400 mg
Forma produktu: proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

Producent: BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: L01XC23

Powered by bazalekow.eu