Enurev Breezhaler (Glycopyrronii bromidum – proszek do inhalacji w kapsułce twardej) | Novartis Europharm Limited

Lek o nazwie Enurev Breezhaler (Glycopyrronii bromidum / proszek do inhalacji w kapsułce twardej). W skład tego produktu wchodzą: Glycopyrronii bromidum. Producentem tego produktu jest Novartis Europharm Limited, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Glycopyrronii bromidum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 44 mcg
Forma produktu: proszek do inhalacji w kapsułce twardej

Producent: Novartis Europharm Limited
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: R03BB06

Informacje o składnikach leku

glycopyrronii bromidum - Bromek glikopironiowy (łac. glycopyrronii bromidum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, czwartorzędowa sól amoniowa, z grupy inhibitorów receptorów muskarynowych (M1–M3), długodziałający wziewny lek rozszerzający oskrzela w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP), stosowany również w chorobie wrzodowej, znieczuleniu ogólnym, ślinotoku, nadmiernym poceniu oraz medycynie paliatywnej.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu