Erwinase (Crisantaspasum – proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań) | Jazz Pharmaceuticals France SAS

Lek o nazwie Erwinase (Crisantaspasum / proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Crisantaspasum. Producentem tego produktu jest Jazz Pharmaceuticals France SAS, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2020-07-26 (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Crisantaspasum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 10 000 j.m./fiolkę
Forma produktu: proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Producent: Jazz Pharmaceuticals France SAS
Numer zezwolenia: 22588
Ważność zezwolenia: 2020-07-26
Procedura rejestracji: NAR
ATC: L01XX02

Powered by bazalekow.eu