Exacyl (Acidum tranexamicum – roztwór do wstrzykiwań) | Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.

Lek (ludzki) o nazwie Exacyl – substancja aktywna: Acidum tranexamicum (roztwór do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Acidum tranexamicum. Producentem tego produktu jest Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Acidum tranexamicum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 100 mg/ml
Forma produktu: roztwór do wstrzykiwań

Producent: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
Numer zezwolenia: 03093
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: B02AA02

Informacje o składnikach leku

acidum tranexamicum - Kwas traneksamowy (łac. Acidum tranexamicum; TXA, z ang. tranexamic acid) – organiczny związek chemiczny z grupy aminokwasów zawierający szkielet cykloheksanu. Stosowany jako lek o działaniu przeciwkrwotocznym. Ma około 8 razy silniejsze działania niż kwas ε-aminokapronowy. Jest stosowany do zmniejszania krwawienia po poważnych operacjach, np. operacjach serca, oraz zapobiegawczo przed operacjami. Kwas traneksamowy jest inhibitorem plazminy (fibrynazy) – przeciwdziała fibrynolizie, blokując przekształcenie plazminogenu w plazminę. Na drodze inhibicji kompetycyjnej blokuje czynniki aktywujące plazminogen (urokinazę, streptokinazę) powodując zachowanie fibryny w czopie hemostatycznym, co daje większą stabilizację skrzepu. Podawany jest dożylnie, domięśniowo i doustnie. Szybko wchłania się z przewodu pokarmowego osiągając szczytowe stężenie we krwi w ciągu 3 godzin. Nie wiąże się z białkami osocza. Jako wolny aminokwas szybko przenika do tkanek. Ma zdolność przekraczania bariery krew-mózg, penetruje do płynu stawowego, a także przenika przez łożysko i do pokarmu kobiecego. Wydalany jest w 90% z moczem w postaci niezmienionej. Nazwa handlowa: Exacyl

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu