Expronil 268 mg roztwór do nakrapiania dla dużych psów (Fipronilum – roztwór do nakrapiania) | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Expronil 268 mg roztwór do nakrapiania dla dużych psów [Fipronilum] (roztwór do nakrapiania). W skład tego produktu wchodzą: fipronil. Producentem tego produktu jest Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2017-12-12 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: fipronil
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 268 mg/pipetę
Forma produktu: roztwór do nakrapiania

Producent: Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.
Numer zezwolenia: 2209
Ważność zezwolenia: 2017-12-12
Procedura rejestracji: DCP
ATC: QP53AX15

Informacje o składnikach leku

fipronil - Fipronil – organiczny związek chemiczny, pochodna fenylopirazolu. Składnik insektycydów (głównie przeciwko karaluchom, komarom, szarańczom, kleszczom i pchłom) używanych w postaci cieczy, aerozolu bądź granulatu. Zastosowanie fipronilu obejmuje cztery główne obszary: ochronę roślin uprawnych i ozdobnych przed owadami i roztoczami roślinożernymi, zwalczanie szkodników w miastach, zastosowania weterynaryjne, zastosowania w hodowli zwierząt domowych i bydła oraz w hodowli ryb.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu