Fungitraxx (Itraconazolum – roztwór doustny) | Avimedical B.V.

Fungitraxx [Itraconazolum] (roztwór doustny). W skład tego produktu wchodzą: Itraconazolum. Producentem tego produktu jest Avimedical B.V., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Itraconazolum
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 10 mg/ml
Forma produktu: roztwór doustny

Producent: Avimedical B.V.
Numer zezwolenia: EU/2/13/160
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: QJ02AC02

Informacje o składnikach leku

itraconazolum - Itrakonazol (łac. Itraconazolum) – jest lekiem przeciwgrzybiczym stosowanym w leczeniu wielu zakażeń grzybiczych. Obejmuje to aspergilozę, blastomikozę, kokcydioidomikozę, histoplazmozę i parakokcydioidomikozę. Może być podawany doustnie lub dożylnie. Jest w rodzinie leków triazolowych (związków heterocyklicznych o wzorze cząsteczkowym C2H3N3, mające pięcioczłonowy pierścień z dwoma atomami węgla i trzema atomami azotu). Zatrzymuje rozwój grzybów, wpływając na błonę komórkową lub wpływając na ich metabolizm. Częste działania niepożądane obejmują nudności, biegunkę, ból brzucha, wysypkę i ból głowy. Ciężkie działania niepożądane mogą obejmować zaburzenia czynności wątroby, niewydolność serca, zespół Stevensa-Johnsona i reakcje alergiczne, w tym anafilaksję. Itrakonazol został opatentowany w 1978 r. I zatwierdzony do użytku medycznego w Stanach Zjednoczonych w 1992 r. Znajduje się na liście podstawowych leków Światowej Organizacji Zdrowia , najważniejszych lekach potrzebnych w podstawowym systemie opieki zdrowotnej.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu