Haloperidol WZF 0,2% (Haloperidolum – krople doustne, roztwór) | Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.

Lek (ludzki) o nazwie Haloperidol WZF 0,2% – substancja aktywna: Haloperidolum (krople doustne, roztwór). W skład tego produktu wchodzą: Haloperidolum. Producentem tego produktu jest Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Haloperidolum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 2 mg/ml
Forma produktu: krople doustne, roztwór

Producent: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
Numer zezwolenia: 09693
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: N05AD01

Informacje o składnikach leku

haloperidolum - Haloperydol, haloperidol – organiczny związek chemiczny zawierający w swej cząsteczce reszty p-fluoro- i p-chlorofenylowe oraz szkielet piperydyny. Jest to pierwsza użyta klinicznie pochodna butyrofenonu. Stosowany jako lek przeciwpsychotyczny. Został otrzymany w 1958 roku przez Paula Janssena z belgijskiej firmy Janssen Pharmaceutica i wkrótce, po badaniach na zwierzętach, wprowadzony do badań klinicznych. Wykazuje silne działanie przeciwpsychotyczne przy znikomym działaniu antycholinergicznym, prawdopodobnie przez silne powinowactwo do receptora D2. Ma również silne działanie sedatywne, umiarkowane działanie przeciwautystyczne, nie wywiera wpływu aktywizującego ani przeciwdepresyjnego. Znikome działanie antycholinergiczne z jednej strony chroni przed zaburzeniami w typie majaczenia, jednak odpowiada też za wpływ depresjotwórczy haloperydolu. Jest to jeden z najsilniejszych leków neuroleptycznych (50 razy silniejszy od chloropromazyny); silniej od niego działają związki podstawione grupami trifluorometylowymi (na przykład trifluperydol) lub bromem zamiast chlorem (bromoperydol). W schizofrenii działa silnie na objawy wytwórcze. U osób pobudzonych zmniejsza napęd psychoruchowy, niepokój. Ma także działanie przeciwwymiotne oraz hamuje skutecznie nudności i czkawkę.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu