Injectio Glucosi 5% et Natrii chlorati 0,9% 1:1 Baxter (Glucosum + Natrii chloridum – roztwór do infuzji) | Baxter Polska Sp. z o.o.

Lek (ludzki) o nazwie Injectio Glucosi 5% et Natrii chlorati 0,9% 1:1 Baxter – substancja aktywna: Glucosum + Natrii chloridum (roztwór do infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Glucosum, Natrii chloridum. Producentem tego produktu jest Baxter Polska Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2018-04-17 (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Glucosum, Natrii chloridum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: (25 mg + 4,5 mg)/ml
Forma produktu: roztwór do infuzji

Producent: Baxter Polska Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 01903
Ważność zezwolenia: 2018-04-17
Procedura rejestracji: NAR
ATC: B05BB02

Informacje o składnikach leku

glucosum - Glukoza, D-glukoza – organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz. Jest białym, drobnokrystalicznym ciałem stałym, z roztworów wodnych łatwo krystalizuje jako monohydrat. Jest bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie (nie zmienia pH roztworu). Ma słodki smak, nieco mniej intensywny od sacharozy. Enancjomerem D-glukozy jest L-glukoza, niewystępująca w organizmach wyższych.

natrii chloridum - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu