Innovate 1000 j.m (Factor VIII coagulationis humanus. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki. – proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań) | BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Sczepionek S.A.

Lek o nazwie Innovate 1000 j.m (Factor VIII coagulationis humanus. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki. / proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Factor VIII coagulationis humanus. Producentem tego produktu jest BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Sczepionek S.A., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2017-12-06 (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Factor VIII coagulationis humanus
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 1000 j.m
Forma produktu: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Producent: BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Sczepionek S.A.
Numer zezwolenia: 20791
Ważność zezwolenia: 2017-12-06
Procedura rejestracji: NAR
ATC: B02BD02

Powered by bazalekow.eu