Invega (Paliperidonum – tabletki o przedłużonym uwalnianiu) | Janssen-Cilag International N.V.

Lek (ludzki) o nazwie Invega – substancja aktywna: Paliperidonum (tabletki o przedłużonym uwalnianiu). W skład tego produktu wchodzą: Paliperidonum. Producentem tego produktu jest Janssen-Cilag International N.V., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Paliperidonum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 9 mg
Forma produktu: tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Producent: Janssen-Cilag International N.V.
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: N05AX13

Informacje o składnikach leku

paliperidonum - Paliperydon, paliperidon – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, hydroksylowa pochodna rysperydonu (którego jest aktywnym metabolitem). Stosuje się go jako lek przeciwpsychotyczny drugiej generacji w leczeniu schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej i zaburzenia schizoafektywnego. Opracowano też iniekcje o przedłużonym uwalnianiu, zawierające palmitynian paliperydonu. Paliperydon jest antagonistą dopaminy i serotoniny, działając głównie na receptory dopaminergiczne D2 i serotoninergiczne 5HT2A, 5HT7. Ma też własności antagonistyczne w stosunku do receptorów adrenergicznych α1 i α2. Nie ma powinowactwa do receptorów muskarynowych, w związku z czym nie wywiera istotnego klinicznie działania antycholinergicznego.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu