Loxicom (Meloxicamum – tabletki do rozgryzania i żucia) | Norbrook Laboratories Ltd.

Loxicom [Meloxicamum] (tabletki do rozgryzania i żucia). W skład tego produktu wchodzą: []. Producentem tego produktu jest Norbrook Laboratories Ltd., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: []
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 2,5 mg
Forma produktu: tabletki do rozgryzania i żucia

Producent: Norbrook Laboratories Ltd.
Numer zezwolenia: EU/2/08/090
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: QM01AC06

Powered by bazalekow.eu