Loxicom (Meloxicamum – zawiesina doustna) | Norbrook Laboratories Ltd.

Loxicom [Meloxicamum] (zawiesina doustna). W skład tego produktu wchodzą: Meloxicamum. Producentem tego produktu jest Norbrook Laboratories Ltd., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Meloxicamum
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 0,5 mg/ml
Forma produktu: zawiesina doustna

Producent: Norbrook Laboratories Ltd.
Numer zezwolenia: EU/2/08/090
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: QM01AC06

Powered by bazalekow.eu