Methylphenidate Mylan (Methylphenidati hydrochloridum – tabletki o przedłużonym uwalnianiu) | Mylan S.A.S.

Lek o nazwie Methylphenidate Mylan (Methylphenidati hydrochloridum / tabletki o przedłużonym uwalnianiu). W skład tego produktu wchodzą: Methylphenidati hydrochloridum. Producentem tego produktu jest Mylan S.A.S., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2021-12-04 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Methylphenidati hydrochloridum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 54 mg
Forma produktu: tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Producent: Mylan S.A.S.
Numer zezwolenia: 23599
Ważność zezwolenia: 2019-10-15
Procedura rejestracji: DCP
ATC: N06BA04

Powered by bazalekow.eu