Milocardin (Preparat złożony – krople doustne, roztwór) | Medana Pharma S.A.

Lek o nazwie Milocardin (Preparat złożony / krople doustne, roztwór). W skład tego produktu wchodzą: Ester etylowy kwasu alfa-bromoizowalerianowego, Phenobarbitalum natricum. Producentem tego produktu jest Medana Pharma S.A., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Ester etylowy kwasu alfa-bromoizowalerianowego, Phenobarbitalum natricum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: -
Forma produktu: krople doustne, roztwór

Producent: Medana Pharma S.A.
Numer zezwolenia: 00447
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: N05CB02

Informacje o składnikach leku

phenobarbitalum natricum - Fenobarbital, luminal (łac. Phenobarbitalum) – organiczny związek chemiczny, fenylowo–etylowa pochodna kwasu barbiturowego. Stosowany jako środek o działaniu nasennym i uspokajającym, należy do grupy barbituranów. Wprowadzony do lecznictwa w 1912 roku przez firmę farmaceutyczną Bayer pod nazwą handlową Luminal. Działanie opiera się na interakcji z kompleksem receptora GABA. Fenobarbital, jak i inne barbiturany, powoduje zwiększenie powinowactwa receptora do endogennych ligandów. Wpływa także bezpośrednio na kanał chlorkowy. W ten sposób prowadzi do hiperpolaryzacji błony komórkowej neuronu i tłumi jego aktywność.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu